background
background
background
Hạt sen tươi (Điện Bàn)

Hạt sen tươi (Điện Bàn)

Giá: 130.000 ₫ / 1kg

Xuất xứ: Quảng Nam
Rượu tỏi lý sơn

Rượu tỏi lý sơn

Giá: 100.000 ₫ / Hộp

Xuất xứ: Lý Sơn
Rượu Sâm Chai

Rượu Sâm Chai

Giá: 650.000 ₫ / 1 lít

Xuất xứ: Quảng Nam
RƯỢU BA KÍCH ĐEN

RƯỢU BA KÍCH ĐEN

Giá: 350.000 ₫ / 1 Lít

Xuất xứ: Quảng Nam
Bò kho lát đặc biệt

Bò kho lát đặc biệt

Giá: 120.000 ₫ / Hộp

Xuất xứ: Đà Nẵng
Nem thanh hóa

Nem thanh hóa

Giá: 350.000 ₫ / 100 cái

Xuất xứ: Thanh Hóa
Bánh hạt sen

Bánh hạt sen

Giá: 100.000 ₫

Xuất xứ:
Tim hạt sen

Tim hạt sen

Giá: 350.000 ₫ / kg

Xuất xứ: Quảng Nam
Hạt sen tươi (Điện Bàn)

Hạt sen tươi (Điện Bàn)

Giá: 130.000 ₫ / 1kg

Xuất xứ: Quảng Nam
Hạt Ươi Bay

Hạt Ươi Bay

Giá: 450.000 ₫ / 1 Kg

Xuất xứ: Quảng Nam
Rượu Tổ Ong Rừng

Rượu Tổ Ong Rừng

Giá: 1.500.000 ₫ / 1 Lít

Xuất xứ: Quảng Nam
Rượu Nấm Lim Xanh

Rượu Nấm Lim Xanh

Giá: 850.000 ₫ / 1 Lít

Xuất xứ: Quảng Nam
Rượu Sâm Chai

Rượu Sâm Chai

Giá: 650.000 ₫ / 1 lít

Xuất xứ: Quảng Nam
Rượu Đinh Lăng

Rượu Đinh Lăng

Giá: 900.000 ₫ / 1 Lít

Xuất xứ: Quảng Nam
Rượu Đảng Sâm

Rượu Đảng Sâm

Giá: 750.000 ₫ / 1 thùng (6 chai650ml)

Xuất xứ: Quảng Nam
RƯỢU BA KÍCH ĐEN

RƯỢU BA KÍCH ĐEN

Giá: 350.000 ₫ / 1 Lít

Xuất xứ: Quảng Nam
Dầu phụng quê (Điện Bàn)

Dầu phụng quê (Điện Bàn)

Giá: 130.000 ₫ / lít

Xuất xứ: Quảng Nam

Đặc sản theo mùa

Đặc sản cơ bản