background
background
background
Bánh hạt sen

Bánh hạt sen

Giá: 100.000 ₫ / 1kg

hạt sen quảng nam

hạt sen quảng nam

Giá: Liên hệ / 1kg

Nem lụa

Nem lụa

Giá: 250.000 ₫ / 1kg

Chả bò

Chả bò

Giá: 250.000 ₫ / 1kg

Rượu đẳng sâm

Rượu đẳng sâm

Giá: 500.000 ₫ / 1 hộp

Cá ngựa

Cá ngựa

Giá: 250.000 ₫ 6

sâm ngọc linh

sâm ngọc linh

Giá: 15.000.000 ₫ 6

Trứng đà điểu

Trứng đà điểu

Giá: 250.000 ₫ 6

Đặc sản theo mùa

Đặc sản cơ bản